Početna

O nama

MMLAB d.o.o. Kotor je osposobljenja za:

 • obavljanje tekuće kontrole na fabrikama betona
 • tekuću kontrolu kontrolu kvaliteta materijala i radova prilikom izvođenja građevinskih objekata
 • ispitivanja svježeg i očvrslog betona
 • ispitivanja kvaliteta betonskih frakcija
 • ispitivanja tampona
 • ispitivanja cementa
 • ispitivanja kamena
 • ispitivanje modula stišljivosti
 • određivanje zapreminske mase materijala sa porama metodom kalibrisanog pijeska
 • ispitivanje laboratorijske vrijednost gustine i sadržaja vode- zbijanje prema Proktoru itd

VIŠE

Aparatura

Neki od najznačajnijih aparata su:

 • Hidraulična presa do 3000 kN
 • Presa sa dva opsega 0-350kn i 0-15 kN
 • Laboratorijske sušnice po 460 l
 • Digitalna hidrostatička vaga
 • Kljunasto mjerilo
 • Vibro sto za uzorke betona
 • Vikatov aparat
 • Postresni sto za cement
 • Le Šateljeovo vodeno kupatilo sa tajmerom
 • Habalica Boeme
 • Aparatura za izvođenje Proktorovog opita
 • Opremu za određivanje zapreminske mase metodom kalibrisanog pijeska

VIŠE

Politika kvaliteta

Povjerenje u kvalitet usluge ispitivanja i rezultate ispitivanja Laboratorija ostvaruje:

 • angažovanjem zaposlenih koji su kompetentni za izvršavanje poslova i zadataka i njihovim stalnim usavršavanjem,
 • korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima,
 • primjenom potvrđenih standardnih i dokumentovanih metoda ispitivanja,
 • kontrolom kvaliteta ispitivanja i učešćem u međulab. uporednim ispitivanjima i PT šemama,
 • obezbeđenjem potrebnih uslova sredine koje zahtjeva postupak ispitivanja, uzorci i oprema
 • primjenom mjera zaštite za zaposlene,
 • stalnim nadzorom nad postupkom ispitivanja

VIŠE

“Akreditacija je jedna formalna potvrda da se u laboratoriji ispitivanja obavljaju na tehnički kompetentan način i ovo je jedan od boljih primjera u našoj dosadašnjoj praksi” – riječi su direktora Akreditacionog tijela Crne Gore prilikom dodjele sertifikata.

UA-61020058-1