Politika kvaliteta Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala  je sastavni dio poslovne politike a zasnovana je na ispunjavanju zahtjeva standarda  MEST  ISO / IEC 17025:2011.

Tačnost rezultata laboratorijskog ispitivanja je zahtjev čije se ispunjenje obezbeđuje precizno definisanom tehnologijom rada, kroz sve faze procesa ispitivanja. Dobijeni rezultat je povjerljiva informacija koja se dostavlja samo korisniku usluga koji je dostavio zahtjev za ispitivanje.

Povjerenje u kvalitet usluge ispitivanja i rezultate ispitivanja Laboratorija ostvaruje:

  • angažovanjem zaposlenih koji su kompetentni za izvršavanje poslova i zadataka i njihovim stalnim usavršavanjem,
  • korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima,
  • primjenom potvrđenih standardnih i dokumentovanih metoda ispitivanja,
  • kontrolom kvaliteta ispitivanja i učešćem u međulab. uporednim ispitivanjima i PT šemama,
  • obezbeđenjem potrebnih uslova sredine koje zahtjeva postupak ispitivanja, uzorci i oprema
  • primjenom mjera zaštite za zaposlene,
  • stalnim nadzorom nad postupkom ispitivanja,
  • kroz uređeni sistem menadžmenta, kroz efikasne i brze procedure koje zadovoljavaju zahtjeve MEST EN 17025 i odgovarajuća dokumenta.

U svom radu laboratorija dosledno sprovodi ovu politiku kvaliteta koju je propisao rukovodilac MMLab-a. Rukovodstvo laboratorije stalno prati i primjenjuje standardne metode za ispitivanje zbog ispunjavanja  zahtjeva korisnika.